Aanvullende diensten.

Beschrijving Prijs exclusief BTW
Uitvoeren van sommatie exploot door de deurwaarder € 120,00
Uitvoeren van sommatie exploot door Perfect Incasso* € 55,00
Uitgebreid adresonderzoek laten uitvoeren € 130,00
Opstellen dagvaarding € 250,00
Kredietwaardigheid bedrijven checken Kosten zijn afhankelijk van het rapport
Europees betalingsbevel** € 300,00
*Sommatie door Perfect Incasso
Uitvoeren van sommatie exploot door Perfect Incasso.
Binnen een straal van 40km rondom Hengelo OV
**Het Europees betalingsbevel
Wat te doen als een van de betrokken partijen niet in Nederland woont? Ook dan kan Perfect Incasso u van dienst zijn. Indien er sprake is van een grensoverschrijdend geschil, waarbij een van de betrokkenen in een andere lidstaat van de Europese Unie woont of langdurig verblijft, kan er gebruik worden gemaakt van de Europese betalingsbevelprocedure. Deze procedure is van toepassing op burgerlijke zaken en handelszaken in de hele EU, met uitzondering van Denemarken.

Om dit Europese betalingsbevel in werking te kunnen zetten, dient er aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
– Naam en adres van de partijen dienen bekend te zijn
– Het bedrag van de vordering, inclusief de wettelijke rente, incassokosten e.d. behoren bekend te zijn
– Er moet een omschrijving van de factuur te worden gegeven
– Er mag geen verweer gevoerd zijn door de debiteur

Het bevel wordt aan de desbetreffende debiteur betekend, zodra aan deze eisen worden ontmoet. De debiteur krijgt vervolgens de wettelijke termijn van 30 dagen om hier verweer op te voeren. Wordt er geen verweer gevoerd? Dan is het Europese betalingsbevel definitief en kan het worden uitgevoerd. Om het in juridische termen te omschrijven, is het bevel dan feitelijk een verstekvonnis dat voorzien is van een executoriale titel. Het is vervolgens niet meer nodig om een gerechtelijke procedure in het buitenland aan te gaan, tenzij de debiteur alsnog verweer voert.